Česky   English

       P - COM, spol. s r.o.

    Home   |   Produkty   |   Aplikace   |   Služby   |  Ke stažení   |   Poradenství   |   Návrh přípravků  |   Servis EFD  |   Kontakt

EFD Indukční ohřev  - Aplikace Indukčního Ohřevu


 

Aplikace indukčního ohřevu

 

 

Úvod

 

Indukční ohřev je rychlý, přesný, čistý, energeticky účinný, regulovatelný a opakovatelný. Pro společnost EFD Induction je nejdůležitější, že přišla na to, jak používat tuto ohromující technologii pro prakticky jakoukoliv průmyslovou aplikaci ohřevu. EFD Induction – chytřejší využívání chytrého tepla.

 

Společnost EFD Induction byla založena v roce 1996 sloučením německé společnosti Fritz Düsseldorf Induktionserwärmung a norské společnosti ELVA Induksjon. Od té doby naše společnost roste a stala se evropskou jedničkou – celosvětovou dvojkou – mezi společnostmi specializujícími se na indukční ohřev. Do dnešního dne bylo instalováno téměř 20 000 systémů společnosti EFD Induction za přispění  celosvětové sítě závodů, laboratoří, kanceláří a obchodních reprezentantů.

 

Od začátku jsme chtěli rozšiřovat výhody indukce v maximálně možném rozsahu průmyslových aplikací. Díky tomu jsme se stali průkopníky ve využívání indukce pro vyrovnávání palub a přepážek na lodích, jakož i využívání spolehlivých technologií pro přípravu menších, bezpečnějších, všestrannějších a spolehlivějších zařízení pro indukční ohřev.

 

Naše řešení jsou dnes využívána pro výrobu všeho možného – od vodovodních kohoutků po vesmírné lodě; od solárních článků po buldozery. Díky tomu, že naše zařízení jsou vesměs kompaktní i mobilní, naleznete zařízení společnosti EFD Induction na  těžebních plošinách na volném moři, na větrných farmách a elektrárnách. Následující stránky krátce shrnují hlavní oblasti aplikace pro naše zařízení. Je samozřejmé, že tento dokument nemůže zahrnovat vše. Chcete-li se dozvědět více o naší společnosti nebo o technických a komerčních přínosech indukčního ohřevu, jednoduše se na nás obraťte. Naši webovou adresu naleznete na zadní straně.

 

Video EFD aplikace v běžném životě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indukční cívky

 

Indukční cívka, známá také jako „induktor“, je zásadní pro proces indukčního ohřevu. K účinnosti cívky přispívá mnoho faktorů: péče a znalosti vynaložené při její výrobě, kvalita použitých materiálů, její tvar, údržba, správné přiřazení ke zdroji napájení, atd. Proto je tak důležité vyžadovat profesionálně vyrobené a udržované cívky – přednostně týmiž lidmi, kteří vyrobili váš indukční systém.

 

Společnost EFD Induction má snad nejvyspělejší programy výroby a údržby cívek na světě. Nejenomže navrhujeme a vyrábíme cívky na zakázku pro všechny materiály a aplikace, máme i preventivní řešení v oblasti údržby a logistiky cívek. Tyto iniciativy zajišťují, abyste vždy používali správné cívky a aby byla maximalizována jejich životnost.

 

Podrobné informace o každé jednotlivé cívce společnosti EFD Induction jsou zadávány do průběžně aktualizované databáze. Díky tomu můžeme rychle a hladce vyměnit nebo opravit jakoukoliv cívku na jakémkoliv místě, aniž by došlo k narušení kvality nebo produktivity.

 

Správně navržené, vyrobené a udržované indukční cívky jsou rozhodující pro celkovou účinnost celého zařízení  pro indukční ohřev. Proto investujeme tolik do vysoce kvalifikovaných techniků navrhujících cívky a do vyspělých zařízení sloužících k jejich výrobě. Naši zákazníci získávají cívky, které jsou přizpůsobeny jejich specifickým potřebám a podmínkám.

 

Induktory společnosti EFD Induction

 

Naše odborné znalosti o cívkách a zařízení nám umožňují vyrábět cívky pro prakticky jakoukoliv specializovanou aplikaci. A jak ukazuje fotografie vlevo, máme zkušenosti i s výrobou speciálně dimenzovaných cívek.

 

 

 

 

 

Indukční kalení

 

Co to je indukční kalení?

Indukční kalení využívá indukované teplo a rychlé chlazení (prudké ochlazení) pro zvýšení tvrdosti a trvanlivosti oceli. Indukce je nekontaktní proces, který rychle vytváří intenzivní, lokalizované a kontrolovatelné teplo. Při indukci se zahřívá pouze kalená část. Optimalizace parametrů procesu jako například zahřívacích cyklů, frekvencí a designu cívek a ochlazování vede k nejlepším možným výsledkům.

 

Jaké jsou výhody?

Indukční kalení  zvyšuje výkonnost. Jedná se o extrémně rychlý a opakovatelný proces, který se snadno integruje do výrobních linek. Indukcí se obvykle zpracovávají jednotlivé obrobky. To zajistí vytvrzení každého samostatného obrobku podle jeho vlastních přesných specifikací. Optimalizované parametry procesu pro každý obrobek si můžete uložit na své servery. Indukční kalení  je čisté, bezpečné a zpravidla zanechává malou stopu. A jelikož se zahřívá pouze kalená část komponentu, je extrémně energeticky účinné.

 

Kde se používá?

Indukce se používá pro kalení  řady komponentů. Zde je pár příkladů: převodovky, klikové hřídele, vačkové hřídele, hnací hřídele, náhonové  hřídele, zkrutné tyče, ojnice, kloubové hřídele, vačky, ventily, vrtací hlavy, točny, vnitřní a vnější kroužky.

 

Jaké zařízení je k dispozici?

HardLine je rodina systémů pro kalení společnosti EFD Induction, která nabízí vertikální, horizontální, rotační stoly a bezhroté stroje. Srdcem našich systémů pro kalení  jsou generátory Sinac, které jsou dostupné se jmenovitými výkony  od 5–2000 kW a frekvencemi v rozsahu a 0,3–350 kHz. Společnost EFD Induction je schopna dodávat i kompletní kaící zařízení na klíč,  které zahrnuje manipulační techniku, mycí / rovnací  procesy, programy vývoje procesu a programy služeb a podpory.

 

Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indukční kalení je rychlejší než všechny ostatní alternativy. Zároveň je vysoce kontrolovatelné a opakovatelné – díky čemuž je ideální pro integraci do automatizovaných výrobních linek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řešení kalení od společnosti EFD Induction využívá mnoho předních výrobců automobilů na světě a jejich dodavatelů. Vysoká výkonnost, krátké realizační lhůty, garance kvality a bezpečnosti pracovníků / prostředí jsou klíčovými důvody, proč volí naše zařízení.

 

Indukční popouštění

 

Co to je indukční popouštění?

Indukční popouštění je proces tepelného zpracování, který optimalizuje mechanické vlastnosti jako například pevnost a tvárnost obrobků, které již byly zakaleny.

 

Jaké jsou výhody?

Hlavní výhodou indukce oproti popouštění v peci je rychlost. Indukce dokáže popouštět obrobky v minutách, někdy dokonce i v sekundách. V pecích to trvá zpravidla několik hodin. A jelikož je indukční popouštění ideální pro jednořadou integraci, minimalizuje počet komponentů v procesu. Indukční popouštění zjednodušuje kontrolu kvality jednotlivých obrobků. Integrované stanice pro indukční popouštění šetří také cennou podlahovou plochu.

 

Kde se používá?

Indukční popouštění se široce používá v automobilovém průmyslu pro popouštění komponentů s kaleným  povrchem, jakými jsou například hřídele, tyče a spojky. Proces se také používá v odvětví vyrábějícím trubky a duté profily pro popouštění průběžně kalených obrobků. Indukční popouštění je někdy prováděno přímo v kalící jednotce, někdy v jedné nebo několika samostatných popouštěcích jednotkách.

 

Jaké zařízení je k dispozici?

Kompletní systémy HardLine jsou ideální pro spoustu popouštěcích aplikací. Hlavním přínosem těchto systémů je to, že se tvrzení a popouštění provádí na jednom stroji. To přináší významné časové a nákladové úspory na malé ploše ve srovnání s alternativními technologiemi. Například u pecí se často používá jedna pec, ve které se obrobky nejdříve vytvrdí, a pro popouštění se následně použije samostatná pec. Pro popouštěcí aplikace se používají i nezávislé systémy Sinac a Minac společnosti EFD Induction.

 

Video Normalizační žíhání podélně svařovaného potrubí

 

 

 

 

Hřídel pohybující se vysokou rychlostí přes indukční cívku. Indukční popouštění nemá ve své rychlosti a přesnosti konkurenci.

 

 

Indukční pájení natvrdo

 

Co to je indukční pájení?

Pájení je proces spojování materiálů, který používá svarový kov (a obvykle antioxidační rozpouštědlo tzv. pájecí pastu) pro spojení dvou kovových kusů bez roztavení základních materiálů. Indukované teplo místo toho roztaví pájku, která poté zateče do základních materiálů kapilárním účinkem.

 

Jaké jsou výhody?

Indukční pájení dokáže spojit řadu kovů, železných i neželezných. Indukční pájení je přesné a rychlé. Zahřívají se pouze úzce definované plochy, přičemž přilehlé oblasti a materiály zůstávají nedotčené. Přesně pájené spoje jsou pevné, nepropustné a nekorodující. Jsou také velmi vzhledné, obvykle nevyžadují žádné další frézování, broušení ani konečné úpravy. Indukční pájení je ideální pro integraci do výrobních linek.

 

Kde se používá?

Pájecí systémy společnosti EFD Induction lze používat prakticky pro jakékoliv pájení. V současnosti jsou naše systémy zpravidla používány v elektrotechnickém průmyslu pro pájení komponentů generátorů a transformátorů, jakými jsou například tyče, pásy, kroužky, dráty a klecové vinutí. Používají se i pro pájení palivových trubek a částí střídavých systémů a brzd pro automobilový průmysl. Letecký průmysl využívá indukci pro pájení lopatek ventilátorů, lopatek do skříní a palivových a hydraulických systémů. V odvětví domácích spotřebičů se naše systémy používají pro pájení komponentů kompresorů, vyhřívacích prvků a ventilů.

 

Jaké zařízení je k dispozici?

Naše řešení pájení obvykle zahrnují mobilní systém Minac nebo stacionární systém Sinac společnosti EFD Induction. Obě produktové rodiny nabízejí širokou škálu výstupních výkonů a frekvencí společně s automatickým přizpůsobením a robotickou kompatibilitou.

 

Video

 

Systém Minac společnosti EFD Induction při pájení vinutí generátorů. Mobilita systému Minac a flexibilní pracovní kabel s výstupním transformátorem umožňují operátorům přístup do těžko dostupných oblastí.

Pájení systémem od společnosti EFD Induction. Všimněte si, jak je zóna ohřevu plně viditelná, což je při pájení plamenem prakticky nemožné.

 

Indukční lepení

 

Co to je indukční lepení?

Indukční lepení využívá indukční ohřev pro vytvrzení spojovacích materiálů. Indukce je hlavní metodou pro vytvrzování adhezivních a těsnicích prostředků pro komponenty automobilů jako například dveří, kapot, blatníků, zpětných zrcátek a magnetů. Indukce rovněž vytvrzuje adhezivní prostředky ve spojích kompozitních materiálů a kovů a vláken a uhlíkových vláken. Existují dva hlavní typy automobilového lepení: bodové lepení, u kterého se zahřívají malé segmenty materiálů, které mají být spojeny; lepení po obvodu, u kterého se zahřívají celé spoje.

 

Jaké jsou výhody?

Systémy bodového lepení společnosti EFD Induction zajišťují přesné energetické vstupy pro každý díl. Malé zóny zasažené teplem minimalizují celkové prodloužení dílu. Při lepení ocelových dílů není zapotřebí stahování, což snižuje napětí a deformace. Každý díl je elektronicky monitorován, aby se odchylky v přivedené energii pohybovaly v mezích přípustných odchylek. U lepení po obvodu použití universální flexibilní cívku snižuje potřebu dalších induktorů.

 

Kde se používá?

Indukce je upřednostňovanou spojovací metodou v automobilovém průmyslu. Indukce se široce používá pro spojování ocelových a hliníkových plechů a stále více pro spojování nových lehkých kompozitních materiálů na bázi karbonových vláken. Indukce se používá pro spojování zahnutých pásů, brzdových čelistí a magnetů v elektrotechnickém průmyslu. Používá se i pro vodicí lišty, kolejnice, police a panely v odvětví bílého zboží.

 

Jaké zařízení je k dispozici?

Společnost EFD Induction je největším specialistou na indukční tvrzení na světě. Ve skutečnosti jsme vynalezli indukční bodové tvrzení. Vynalezli jsme i proces U-Coil®, nejpokročilejší spojovací systém na trhu. Samonastavitelný a 100procentně opakovatelný systém U-Coil® zajišťuje jednotný ohřev s nejnižším možným rizikem deformace. Sortiment zařízení, která dodáváme, sahá od individuálních prvků systému jako například zdroje energie a cívky až po kompletní a zcela podporovaná řešení na klíč.

 

 

 

 

Dva z našich systémů indukčního lepení. Fotografie na levé straně ukazuje řešení pro lepení po obvodu. Fotografie na pravé straně ukazuje bodové lepení, metodu vynalezenou společností EFD Induction.

 

 

Indukční svařování

 

Co to je indukční svařování?

U indukčního svařování je teplo aplikované na obrobek indukováno elektromagneticky. Indukční svařování je díky rychlosti a přesnosti ideální pro svařování krajů trubek a dutých profilů. V tomto procesu procházejí trubky indukční cívkou při vysoké rychlosti. Přitom jsou zahřívány jejich konce, které jsou následně stlačeny k sobě, aby vytvořily podélný svarový šev. Indukční svařování je vhodné zejména pro vysokoobjemovou výrobu. Indukční svářečky mohou být navíc vybaveny kontaktními hlavami, čímž se mění na víceúčelové svařovací systémy.

 

Jaké jsou výhody?

Automatizované indukční podélné svařování je spolehlivý, vysoce výkonnostní proces. Nízká spotřeba energie a vysoká účinnost svařovacích systémů společnosti EFD Induction snižuje náklady. Jejich kontrolovatelnost a opakovatelnost minimalizuje odpad. Naše systémy jsou navíc flexibilní – automatické přizpůsobení se výkonu na zatížení zajišťuje plný výstupní výkon u celé řady velikostí trubek. A díky malým rozměrům se snadno integrují nebo přizpůsobují výrobním linkám.

 

Kde se používá?

Indukční svařování se používá v odvětví vyrábějícím trubky a duté profily pro podélné svařování materiálů z nerez oceli (magnetické a nemagnetické), hliníku, nízkouhlíkaté a mikrolegované oceli (HSLA) a spoustu jiných vodivých materiálů.

 

Jaké zařízení je k dispozici?

Weldac je výrobková řada stacionárních svářeček společnosti EFD Induction. Vysoce účinný systém (> 85 %) Weldac je odolný proti zkratu díky silným IGBT tranzistorům. Díky nízkým vlnám svářeček Weldac jsou svarové housenky čisté – systém je tedy vhodný zejména pro svařování hliníkových plechů a nerezových plechů.

 

Video

 

 

Díky vysokorychlostní výkonnosti a spolehlivosti je indukční svařování ideální pro výrobu trubek a dutých profilů.

 

Weldac může být vybaven různými indukčními cívkami nebo rychle se zvedajícími kontaktními hlavami.

 

Indukční žíhání / normalizování

 

Co to je indukční žíhání?

Tento proces se používá pro ohřev kovů, které již prošly významným zpracováním. Indukční žíhání snižuje tvrdost, zlepšuje tažnost a uvolňuje vnitřní pnutí. Žíhání celého obrobku je proces, při kterém se žíhá celý obrobek. Žíhání svarů (přesněji známo jako normalizace svaru) se týká pouze úseku ovlivněného teplem vyprodukovaným při svařování.

 

Jaké jsou výhody?

Indukční žíhání a normalizace zajišťují rychlé, spolehlivé a lokalizované zahřátí, přesnou kontrolu teploty a snadnou jednořadou integraci. Indukce opracovává jednotlivé obrobky dle přesných specifikací pomocí řídicích systémů průběžně monitorujících a zaznamenávajících celý proces.

 

Kde se používá?

Indukční žíhání a normalizace se široce používají v odvětví vyrábějícím trubky a duté profily. Používá se pro žíhání drátů, ocelových pásů, čepelí nožů a měděných trubek. Ve skutečnosti je indukce ideální prakticky pro jakékoliv žíhání.

 

Jaké zařízení je k dispozici?

Každý systém žíhání od společnosti EFD Induction je sestaven tak, aby uspokojoval specifické požadavky. V centru každého systému je generátor Sinac od společnosti EFD Induction, který je vybaven automatickým přizpůsobením se

výkonu na zatížení a faktorem konstantního výkonu na všech úrovních výkonu. Součástí většiny našich dodávaných zařízení jsou také manipulační a řídicí systémy, které jsou vyráběné na zakázku.

 

Video Normalizační žíhání podélně svařovaného potrubí

 

 

 

Řídicí systém pomáhá vypořádat se s výzvami, které přináší normalizace svarových spojů, vyžíhávání svarů velkých svařenců (rovnání, snížení pnutí) a vyžíhávání svarových oprav povrchových trhlin u velkých odlitků.

 

Indukční předehřev

 

Co to je indukční předehřev?

Indukční předehřev je proces, kdy jsou materiály nebo obrobky před dalším zpracováním zahřívány indukcí. Důvody pro předehřev jsou různé. V odvětví vyrábějícím kabely a dráty se jádra kabelů před extruzí předem zahřívají. Ocelové pásy se před mořením a zinkováním předem zahřívají. Indukční předehřev také změkčuje kovy před ohnutím a připravuje trubky a duté profily ke svařování. Mobilní řešení předehřevu usnadňují opravy montážních skupin na místě.

 

Jaké jsou výhody?

Systémy předehřevu od společnosti EFD Induction jsou extrémně účinné, což vede k významným energetickým úsporám. Při předehřívání ocelových pásů, kabelů a drátů zajišťují diodové usměrňovače konstantní výkonnostní faktor 0,95, čímž jsou eliminovány náklady na jalový výkon. Doby cyklu jsou také krátké. Průběžné automatické přizpůsobování znamená, že jedna cívka dokáže zpracovat široké výrobní rozsahy. Systémy pro indukční předehřev jsou kompaktní a snadno se integrují do stávajících nebo plánovaných výrobních linek.

 

Kde se používá?

Indukční předehřev se používá v automobilovém, mechanickém, leteckém, elektrotechnickém, loďařském průmyslu a v odvětví bílého zboží. Hlavní oblastí použití je předehřev pro svařování. Naše mobilní systémy Minac se používají v těžařském sektoru pro předehřev svarů přímo na místě. Jednotky Minac se také často dopravují na ropné plošiny a letiště, kde jsou využívány pro opravy a údržbu.

 

Jaké zařízení je k dispozici?

Společnost EFD Induction navrhuje a vytváří specializované systémy pro předehřev ocelových pásů, drátů a kabelů. Tyto systémy jsou zpravidla vybaveny naším zařízením Sinac a nabízí horizontální nebo vertikální konstrukci cívek. Jsou k dispozici i konstrukce na zakázku. Mobilní a kompaktní jednotky Minac od společnosti EFD Induction se používají pro předehřev na místě.

 

 

 

Žádný prach, žádné výpary a žádný hluk. Předehřívač od společnosti EFD Induction zvládá i 170mm anodové tyče.

Středofrekvenční Sinac od společnosti EFD Induction předehřívá bezešvé trubky pro těžební průmysl před jejich povrchovou úpravou.

 

Indukční dohřev

 

Co to je indukční dohřev?

Indukční dohřev je jakýkoliv proces, při kterém se indukce používá pro zahřátí obrobků nebo materiálů, které již prošly významným zpracováním. Například kovové komponenty a svary musí být často následně zahřívány, aby se uvolnilo vnitřní pnutí způsobené předešlým procesem. Indukční dohřev se také používá pro zahřátí jader kabelu po extruzi.

 

Jaké jsou výhody?

Díky své rychlosti, univerzálnosti, přesnosti a kontrolovatelnosti je indukce ideální pro řadu různých dohřevů. Například naše systémy pro dohřev kabelů a drátů vyvolávají lokalizované teplo přímo v jádru kabelu. To vede k extrémně rychlému zesítění izolačních polymerů. Indukce zároveň minimalizuje riziko deformace kabelů. Naše mobilní systémy Minac přinášejí výhody indukce na místa, kde se pracuje bez plamenu, jako například ropné a plynové platformy na volném moři.

 

Kde se používá?

Naše řešení dohřevu se používají zejména při výrobě kabelů a drátů, trubek a dutých profilů, v elektrotechnickém a leteckém průmyslu. V automobilovém průmyslu se následně zahřívají kroužky, hřídele, spoje a převodovky; dohřev se používá pro tvrzení nerezových krytů brzdových kotoučů. Indukce se také používá pro přetavení pocínovaného povrchu.

 

Jaké zařízení je k dispozici?

Stacionární systémy Sinac od společnosti EFD Induction – společně s řadou možností a kontrolních a manipulačních funkcí – se široce používají u kabelů a drátů a jiných vysokoobjemových aplikací. Mobilní systémy Minac přinášejí indukční řešení na plošiny na volném moři, do větrných farem, elektráren atd.

 

Video

 

Dohřev na místě pro ropné a plynařské odvětví je rostoucí oblastí použití pro společnost EFD Induction - mobilní systém Minac.

Dohřev na místě pro ropné a plynařské odvětví je rostoucí oblastí použití pro společnost EFD Induction - stacionární systém Sinac.

 

Indukční kování

 

Co to je indukční kování?

Indukční kování využívá indukci pro zahřátí kovových částí před jejich tvarováním nebo „deformováním“ lisy nebo kladivy.

 

Jaké jsou výhody?

Indukční kování má několik hlavních výhod oproti kování v peci. Rychlost a kontrolovatelnost indukce zajišťuje vysokou výkonnost. Indukce také minimalizuje oxidaci a pomáhá udržet metalurgickou integritu. A protože při indukci vzniká přesné a lokalizované teplo, šetří energii. Díky konzistenci a opakovatelnosti je indukce ideální pro integraci do automatizovaných výrobních linek.

 

Kde se používá?

Indukční kování se široce používá v hutnickém a slévárenském průmyslu pro zahřátí tvarovek, tyčí a konců tyčí. Kovy běžně tvarované systémy společnosti EFD Induction zahrnují hliník, mosaz, měď, ocel a nerez ocel.

 

Jaké zařízení je k dispozici?

Pro kování lze použít tři rodiny zařízení od společnosti EFD Induction: HeatLine, Sinac a Minac. HeatLine zahrnuje různé modely, které jsou navrženy speciálně pro vysokovýkonnostní kování sochorů, tyčí, řídítek, konců tyčí, šroubů a předem prefabrikovaných konstrukčních částí.

 

 

 

 

 

 

Vertikální ohřívač od společnosti EFD Induction. Tyto systémy mohou být vybaveny jakýmkoliv počtem indukčních cívek a jsou dostupné ve verzích IGBT a tyristorů.

 

 

 

 

 

 

 

Zahřátý ocelový sochor v kovací stanici od společnosti EFD Induction.

 

Indukční tavení

 

Co to je indukční tavení?

Indukční tavení je proces, při kterém se kov taví do tekuté podoby v indukční tavicí peci. Roztavený kov se poté přelévá z tavicí pece, obvykle do formy.

 

Jaké jsou výhody?

Indukční tavení je extrémně rychlé, čisté a homogenní. Při správném provedení je indukční tavení tak čisté, že je možné přeskočit purifikační fázi nezbytnou u jiných metod. Stejnoměrné teplo indukované v kovu rovněž přispívá k vysoce kvalitnímu konečnému výsledku. Tavicí systémy společnosti EFD Induction mají pokročilé ergonomické vlastnosti. Nejen že jsou díky nim pracoviště bezpečnější, zvyšují produktivitu zrychlováním a zjednodušováním tavicího procesu.

 

Kde se používá?

Tavicí systémy společnosti EFD Induction se používají ve slévárnách, univerzitách, laboratořích a výzkumných centrech. Systémy taví vše – od železných a neželezných kovů po nukleární materiál a lékařské / dentální slitiny.

 

Jaké zařízení je k dispozici?

Společnost EFD Induction nabízí pět různých řad pecí vyhovujících různým tavicím potřebám: jednoosá tavicí sklopná pec, dvouosá tavicí sklopná pec, pec s pohyblivou cívkou, překlápěcí a laboratorní pece.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoosá tavicí sklopná pec společnosti EFD Induction. Tyto systémy jsou schopny tavit železné a neželezné kovy (měděné a hliníkové slitiny). Je dostupných několik modelů, které uspokojí veškeré kapacitní potřeby. Jsou k dispozici pro snadno vyměnitelné prefabrikované tavicí kotlíky nebo výdusky.

 

Indukční rovnání

 

Co to je indukční rovnání?

Indukční rovnání používá cívku pro vytvoření lokalizovaného tepla v předem stanovených zahřívaných úsecích. Během chlazení se tyto úseky smršťují a „táhnou“ kov do rovnější podoby.

 

Jaké jsou výhody?

Indukční rovnání je extrémně rychlé. Při rovnání palub a přepážek na lodích nám naši zákazníci často hlásí minimální 50% časovou úsporu ve srovnání s tradičními metodami. Bez indukce spotřebuje rovnání na velkých plavidlech tisíce člověkohodin. Přesnost indukce navíc zvyšuje produktivitu. Např. při rovnání podvozku nákladních automobilů není nutné odstraňovat komponenty citlivé na teplotu. Indukce je tak přesná, že zanechává sousedící materiály beze změny.

 

Kde jej lze používat?

Indukční ohřev je široce používán pro rovnání palub a přepážek na lodích. Ve stavebnictví se používá pro rovnání trámů. Indukční rovnání se stále více používá při výrobě a opravě lokomotiv, vozového parku a těžkotonážních vozidel.

 

Jaké zařízení je k dispozici?

Systémy Terac společnosti EFD Induction jsou speciálně navrženy pro rovnání na lodích. Každý systém Terac zahrnuje frekvenční měnič, chladicí systém, ovládací pult a palubní ohřívač. Při rovnání přepážek nahrazuje palubní jednotku přenosná jednotka. Mobilní ohřívače Minac se používají pro rovnání mimo lodě.

 

Video

 

 

 

 

 

 

 

 

Systém Terac funguje dobře i na přepážkách a na jiných vertikálních strukturách tak, jak funguje na palubách. Pro další ergonomické pohodlí lze přenosný transformátor zobrazený výše připojit ke kompenzátoru a zavěsit jej na magnet nebo ocelové lano.

 

Specializované aplikace

 

Tento dokument poskytuje přehled o hlavních oblastech používání systémů a řešení společnosti EFD Induction. Naše zařízení se ale používají i pro celou řadu jiných aplikací v různých odvětvích, jako je například výroba energie, potravinářských obalů a výroba oděvů. Níže je uveden částečný seznam některých těchto aplikací.

 

Uložení lisované za tepla

 

Naše systémy se používají v automobilovém průmyslu pro montování převodovek a kroužků lisováním za tepla. Rovněž se používají pro opravu letadel, vlaků a nákladních automobilů. Naše mobilní systémy se používají pro uložení lisovaná za tepla na platformách na širém moři. Stále více se používají pro povolování velkých šroubů a matic v elektrárenských turbínách.

 

Tepelné upravování řetězů

 

Společnost EFD Induction vytváří systémy kalení a popouštění řetězů na zakázku. Tyto systémy minimalizují manipulaci a zároveň zajišťují, aby byl řetěz upraven dle specifických parametrů. Indukční ohřev je ideální pro výrobu vysoce kvalitních drobných řetězů.

 

Kalení  gigantických rotáčních částí

 

Patentované řešení společnosti EFD Induction se využívá pro kalení gigantických  rotačních částí používaných ve větrných turbínách. V minulosti zanechávalo indukční kalení takových rámů „měkkou zónu“, kvůli které nebyl rám vhodný pro spoustu aplikací při využívání větrné energie. Společnost EFD Induction vyřešila tento problém použitím vícecívkového systému, který tyto rámy zakalí bez zanechání jakýchkoliv nechtěných měkkých zón.

 

Rozvlákňování při výrobě skelné vaty

 

Indukce se využívá při výrobě tepla nezbytného pro rozvlákňovací fázi při výrobě skelné vaty. Tato aplikace zahrnuje aplikaci tepla na roztavené sklo při extruzi do podoby vláken přes otvory odstředivého stroje.

 

Video Nedestruktivní uvolnění předepjatých šroubových spojení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad uložení lisovaného za tepla – zařízení společnosti EFD Induction uvolní velké matice a šrouby za zlomek času, který vyžaduje tradiční plynový nebo odporový ohřev.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obří rotační část kalená  vertikálním kalícím skenovacím strojem od společnosti EFD Induction.

 

Odstranění nátěrů z kovových konstrucí

 

Jak jednoduše odstranit nátěr z kovové konstrukce?

Mobilní Indukční jednotku Minac je nově možné použít také při odstranění nátěrů z kovových konstrukcí. Jedná se například o odstranění nátěrů z mostních konstrukcí, trupů lodí, potrubí a jiných rozměrných součástí.

Výhody indukčního ohřevu při odstraňování nátěrů z kovových konstrukcí jsou především zrychlení práce až o 90% oproti  klasickým metodám, bezpečnost práce, zdraví (snížení prašnosti, bezhlučnost, bez nutnosti chemických přípravků) a přátelské k životnímu prostředí. 

 

Indukční mobilní jednotka Minac je navržená tak, aby ji bylo možno jednoduše přenášet na požadované místo výkonu, nebo kamkoliv je potřeba. Minac je vybaven vlastním PC s displejem.

 

Katalog ke stažení MINAC pro odstraňování nátěru z kovových konstrukcí

Video Použití indukce při odstranění nátěru z kovových konstrukcí

 

 

Odstraňování nátěru z ocelové konstrukce. Pomocí indukčního ohřevo to lze dělat jednoduše, rychle, efektivně, bezpečně a ekologicky.

 

Výroba indukční plazmy

 

Co to je výroba indukční plazmy?

Plazma je ionizovaný plyn, tzn. některé z elektronů se odtrhnou z atomů nebo molekul a volně se pohybují. Podobně jako plyn je plazma jiné skupenství hmoty. Ve skutečnosti je plazma čtvrté skupenství hmoty, další tři jsou: pevné, kapalné a plynné. Indukční ohřev vytváří plazmu prostřednictvím procesu nazvaného indukčně vázaný plazmat (ICP).

 

Jaké jsou výhody?

Plazma vytvořená prostřednictvím ICP vytváří optická vlákna, čistí kovy a polovodiče a produkuje metalické, keramické prášky a nanoprášky. Společnost EFD Induction pomohla společně s různými partnerskými společnostmi vytvořit jedinečnou technologii silikonové purifikace pro vylepšení kvality silikonu metalurgické třídy na silikon solární třídy (SoG-Si).

 

Kde se používá?

Technologie indukční plazmy již významně ovlivnila odvětví optických vláken, keramické odvětví a odvětví nanoprášků. Technologie je obzvláště účinná při sferoidizaci, zahušťování a čištění prášků jako například křemene a wolframu. Tyto prášky se používají pro výrobu fotovoltaických článků pro solární panely a výrobci je používají v elektronickém, biomedicínském a energetickém průmyslu.

 

Jaké zařízení je k dispozici?

Plazmové systémy společnosti EFD Induction využívají napájecí zdroje HeatLine. Rovněž navrhujeme a vyrábíme další zařízení jako například plazmové lampy používané v této specializované aplikaci. Společnost EFD Induction doposud nainstalovala více než 100 plazmových řešení po celém světě.

 

 

Katalog ke stažení v pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120kW indukčně vázaný plazmový výboj při atmosférickém tlaku. Obrázek ukazuje křemenný prášek zahušťovaný a čištěný v zařízení společnosti Tekna Plasma Systems Inc. v Kanadě. Partnerská společnost společnosti EFD Induction – společnost Tekna Plasma Systems – se specializuje na výrobu plazmatických systémů a vývoj řešení pro nanopráškovou syntézu, plazmové sprejování a sferoidizaci.

 


EFD veletrhy a kongresy  |   EFD novinky   |   www.efd.at   |   Napsali o nás

 

    Copyright © 2014 P - COM. All rights reserved.